Zeytin ve zeytinyağlı sabun sektörüne yönelik UR-GE projesibilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonundadüzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ?Nizip Ticaret Odası olarak EkonomiBakanlığı?nın 2010/8 sayılı ?Uluslararası Rekabetçiliğin GeliştirilmesininDesteklenmesi Hakkında Tebliğ?? kapsamında zeytin ve zeytinyağlı zabunsektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik proje hazırlamayıplanlamaktayız.? dedi. Nizip Ticaret Odası?nın zeytinyağı ve sabun sektörüneyönelik yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren NTO Başkanı Özyurtsözlerini şu şekilde sürdürdü: ?Şirketlerin uluslar arası pazarlarda rekabetgücünü artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık giderlerinin desteklenmesi zeytinve zeytinyağlı sabun sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat yapmakapasitelerinin geliştirilmesi, potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması,firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi, bu firmaların düzenli ihracatyapmalarının sağlanması amacıyla zeytinyağı ve sabun sektörüne yönelik MenemenTicaret Odası işbirliği ile UR-GE projesi yapılacak. Sabun üretimi yaşanangelişmeler neticesinde geçmişte Nizip?in en önde gelen sektörleri arasınagirmeyi başarmıştır. Geçmişte 130 üyemiz tarafından üretimin yapılırken,gereken önemin verilmemesi nedeniyle yakın zamanda sektör kriz içerisine girmişve günümüzde maalesef bu sayı 31?e düşmüştür. Sektörde ortalama %64?lük birküçümsenmeyecek bir gerileme yaşanmıştır. Bu nedenle sektörlerimizi tekrarcanlandırmak adına böyle bir proje yapmak için çalışmalara başladık. Projedeyer almak isteyen firmalarımızla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızıbelirtmek isteriz. Bilgilendirme toplantısına katılımınızdan dolayıteşekkürlerimizi sunar, hepinizi şahsım ve Nizip Ticaret Odası'na saygı vesevgi ile selamlarım.? şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Funda Suran ve Nurhan Turan Keelertarafından UR-GE projesinin içeriği hakkında katılımcılara detaylı bilgilerverildi. Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, NizipTicaret Odası zeytinyağı ve sabun sektöründen firmalar katıldı.