Nizip Askerlik Şubesi, Askerliğine 01 Ocak 2016 tarihindensonra karar aldıran er statüsündeki yükümlülerin 1997/4 tertip olarak 30 Ekim 1Kasım ve 13-15 Aralık 2017 tarihleri arasında ise iki gurup halinde silâhaltınaalınacağını duyurdu. Nizip Askerlik Şubesi Başkanlığı?ndan yapılan duyuruda;Sevke tabi tutulanların sınıf ve eğitim merkezlerini gösteren listeler AskerlikŞubesi ilan levhasına asılmış olup, isteyenler öğrenebileceklerdir.Sevk evrakları 16 Ekim 2017 tarihinden itibaren E-Devletüzerinden ve Askerlik Şubesi Başkanlığı?ndan verilmeye başlanacak olup, toplusevkler ise 30 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Sevkevraklarını almak üzere başvuracak yükümlülerin, nüfus cüzdanlarını yanlarındabulundurmaları gerekmektedir. Askere alınacakların sevk evraklarını en geç 1 Kasım 2017tarihine kadar almaları gerekmektedir.