2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde İlimiz genelindeki resmi okullarda "EBA Fatihi Okullar Projesi" uygulanacak olup, bu proje ile öğretmen ve öğrencilerimizin EBA'ya girişlerinin yapılması, etkin katılımlarının sağlanması, paydaşlar tarafından e-içerik üretiminin sağlanması ve EBA kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktır.Proje ile ilgili proje uygulama formları, yönergeleri ve kriterler aşağıda sunulmuştur.