Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden elimize ulaşan yazıda arpakullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerininsağlanması amacıyla ihalesi sağlanan 60.000 ton arpa 780 TL/Ton (KDV Hariç)fiyatla, besici ve yetiştiricilere, kendi yemini kendisi imal edenişletmelere,yem fabrikalarına yönelik peşin bedelle satılacağı bildirilmekteolup başvuru sahiplerinin 10 Ekim 2017 mesai bitimine kadar ekteki formudoldurarak TMO Müdürlüklerine başvurması gerektiği bildirilmektedir.