İlçe Müftüsü Osman Şekerci, Müslümanların mübarek RamazanAy?ında verecekleri zekâtlara da dikkat etmesi gerektiğini bu nedenle 81 gram altın, veya bunatekabül eden para üzerinden bir yıl geçtiği zaman zekatın farz olduğunusöyledi. Zekâtın fakirlere, yoksullara verilmesiyle toplumda sosyaladalet ve dengenin korunmuş olacağını ve islam kardeşliğinin tesisinisağlayacağını ifade eden Şekerci, konuşmalarına şöyle devam etti. Zekâtta hem Allah?ın hakkı var, hem de kul hak vardır.Allah?ın hakkı var. Çünkü Allah onu emretmiş, farz kılmıştır. Kul hakkı vardır.Çünkü kul kazancının bir kısmını hali vakti yerinde olmayan insanlara vermekzorundadır. Bir kişi zekâtını vermediği durumda hem Allah?ın, hem de kulhakkını yemiş oluyor. Bu dünya bir imtihan yeridir. İnsanlar daima bunudüşünmek zorundadır. Görevlerini her gün yapmaları gerekmektedir" şeklindekonuştu.Müftü Osman Şekerci, zekâtın, fakirlere, yetimlere, yolda kalmışlara,borçlulara verilebileceğini ve vatandaşların zekât tutarlarının hesaplanmasındamüftülükten yardım alabileceklerini de sözlerine ekledi.