Nizip Ziraat Odası ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğütarafından yapılan ortak çalışma sonrasında bugün Gökçeli Mahallesi?nde Fıstıkbahçelerinde görülen önemli zararlılardan biri olan Karagöz Kurdu ile ilgiliçalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Budama artıklarının yerleşim yerlerindeyakacak olarak kullanılması ve yaz mevsimine kadar bekletilmeleri sakıncalıolduğu anlatılıp budama atıkları yakılarak tüm çiftçilerin de budama atıklarınıyakmaları istenildi. Bugün yapılan ortak çalışmada, Nizip Ziraat Odası MühendisiFatih Altunses ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ziraat mühendislerindenEmin Çakmak hazır bulundu.