Parlak renkli, uzun kanatlı, uzun kuyruklu sürücül kara kuşlarıdır. Gagaları uzun ve kıvrık, kanatları sivri ve üçgendir. Uçuşta kırlangıçlara benzerler. Uzun uzun süzülür ani hareketlerle havadaki böcekleri yakalarlar. Çalı ve tellere tüneyip avlarını gözlerler. Ağaçlık ve çalılık açık arazilerde, çoğu kez nehirlerin çevresinde yaşarlar. Koloniler halinde akarsuların kıyılarına yuva yaparlar