AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı, AntepFıstığı'nın hak ettiği değeri bulacağını ve Antep fıstığı ile ilgili ithalatınserbest bırakılması gibi görüşün kesinlikle oluşmadığını ifade etti.

Sarı yaptığı açıklamada, Antep Fıstığı ile ilgili gerekbasında gerekse çeşitli platformlarda farklı düşünce ve açıklamaların olduğunutakip ediyoruz. Bu çerçevede özellikle Antep fıtığı konusunda geldiğimiznoktada yapılmış olan birçok çalışma olduğunu ifade söyledi.

Son zamanlarda fıstık fiyatlarının artmasından kaynaklananfarklı kesimlerden yapılmış olan açıklamaların olduğunu ifade eden sarı şunlarıkaydetti:

''Antep fıstığı konusunda biz Gaziantep Milletvekilleriolarak sayın bakanımızın başkanlığında her zaman fıstık üreticisinin yanındaolmayı kendimize ilke edinerek fıstığın Gaziantep için bir yeşil altındeğerinde olması için tanıtımından desteklemesine desteklemesinden üretimine veher türlü aşamasında hem üreticimizin, hem çiftçilerimizin, hem tüccarlarımızınhem de komisyoncularımızın yanında yer aldık. Bu çerçevede Antep fıstığı ileilgili birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı bir toplantı da tertip edildibu toplantıda özellikle önümüzdeki zaman içerisinde fıstık ile ilgili bu günekadar karşılaşılan sorun ve problemler ve fıstıkta rekolte artışının nasılsağlanacağı ve özellikle de toplantımızın temel konusu olan fıstığın desteklememodeli içerisine nasıl alınacağı konusu ele alındı ve neticesinde toplantısonunda güzel kararlar çıktı şuanda toplantımızda alınan kararlar bakanlıkyetkilileri tarafından bir rapor haline getirildikten sonra bizlerdemilletvekilleri olarak işin Ankara boyutunda bir yol haritası konusunda gayretsarf ederek fıstığın hak ettiği yere gelmesi için çalışma göstereceğiz. Geçenyıl fıstık rekoltesi çok fazlaydı rekolte fazla olunca fiyatta da bir gerilemeolmuştu fakat bu yıl geçen seneki rekolte kadar olmasa da yine belli bir miktarfıstık üretimi gerçekleştirilerek fıstığın hiç yok denilecek kadar değil yinebir miktar fıstığımız oldu ve bu fıstığında şuanda piyasada alım satımıgerçekleştiriliyor. Tabi piyasanın arz ve talep çerçevesi içerisinde geçen yılfiyatlar biraz geriye gitmişti bu sene de az olunca fiyatlar yukarıya doğruseyri gerçekleşmiş oldu ama burada bizler kesinlikle fıstığın fiyatları ileoynanacak bir girişim ve çalışma içerisinde olmayı düşünmüyoruz. Bizler fıstıkile ilgili hiçbir tarafın mağdur olmaması gereken bir model üzerindeçalışıyoruz dedi. Fıstık üreticilerimiz komisyoncularımız ve çiftçilerimizkesinlikle şuna inanmasınlar yapılan toplantı ve görüşmelerde fıstıkla ilgiliithalatın serbest bırakılması gibi görüş kesinlikle oluşmadı belki taraflartarafından görüşülmüş olabilir ve masaya yatırılmıştır fakat böyle bir görüşkesinlik kazanmış bir görüş değildir. Çünkü şuanda ithalat için gerekli şartlaroluşmuş değildir '' dedi.