5488 sayılı Tarım Kanunu'na eklenen geçici 3. maddekapsamında 25 Nisan 2006 tarihinden sonra 5488 sayılı Kanun kapsamında tarımsaldesteklemelerden faydalanmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nefatura ve müstahsil makbuzu ile müracaat eden üretici ve çiftçilerden beyanedilen fatura müstahsil makbuzları sahte belge niteliği taşıdığı soruşturmayaalınan, ilgili desteklemeden men edilen veya ödemesi yapıldıktan sonra aynıgerekçe ile ödeme tutarı geri tahsil edilen çiftçi ve üreticilerin gerçeküretici oldukları geri tahsil edilen tutarların da taraflarına ödenecek.

Başvuruların 02 Ağustos'ta başladığını ve 01 Ekim 2013tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz;'Destekleme başvurularının bağlı bulundukları İl veya İlçe Müdürlüklerineşahsen yapılacağını belirtti.

Başvuruda bulunmayanların 5488 Sayılı Kanunun geçici 3.maddesi kapsamından faydalanamayacaklarını vurgulayan Durmaz; Geri ödeme yapançiftçi ve üreticiler, ödeme yaptıklarına dair makbuz ve belgelerini ibrazetmeleri zorunludur. Başvuruda bulunan ve ve açtıkları davadan feragat edençiftçi ve üreticiler, ödeme öncesi ilgili mahkemeden feragat ettiğine dair belgetalep edebilir, ayrıca idare aleyhine hükmedilmiş yargılama gideri ve vekaletücreti talep edilemez' diyerek 'çiftçi ve üreticilere uyarıda bulundu.