Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından taşrada görev yapan Mülki İdare Amirleri için hazırlanmış olan, Estonya İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan,