Nizip Ticaret Odası, üyelerinin rekabet edilebilirliğini vebüyümelerine katkıda bulunmak amacıyla üyelerine sunduğu hizmet kalitesindenödün vermeden Yönetim Kurulu üyeleri ve personelleri ile çalışmalarına devamediyor.Bu çerçevede Nizip Ticaret Odası Türk Standartları EnstitüsüGaziantep Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2013 Cuma günü yapılanTSE Belge Yenileme denetimini başarıyla geçti.TSE Denetçisi Biyolog Rabia Dişli ve Harun Özel'in katıldığıdenetime; Nizip Ticaret Odası'ndan NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, GenelSekreter Yardımcısı ve Kalite Yönetim Temsilcisi Alev Özpolat ile odapersonelleri hazır bulundu.