Nizip'te başlatılan Doğalgaz, Fevkani Kilisesi ve yeniFıstık Hali çalışması konusunda geniş bilgi veren Nizip Belediye Başkanı HacıFevzi Akdoğan; "Sağlıklı ve ekonomik ısınma için doğalgaz temini projesinin tamamlanmasıylabirlikte ilçemizin doğalgaz kullanımına başladığını söyledi.Nizip'in her geçen gün çehresini değiştirme daha yaşanabilirbir kent haline getirme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Başkan Akdoğan;"İlçemiz Doğalgazda metreküp fiyatında ve depozito bedelinde en düşük ücrette hizmetvermektedir. Böylece Türkiye'nin en ucuz doğalgazı Nizip'te kullanılmayabaşladı" dedi.Çalışmalar sonucunda yaklaşık 248 km. uzunluğunda şebekehattının imalatı tamamlanarak ilçemizde doğalgaz kullanımının başladığınıbelirten Başkan Akdoğan; "2013 yılı içinde İlçemizde Okul, Hastane, SağlıkKurumları, Müftülük Tapu Adliye Vb. 50 kurum doğalgazla ısınmaya geçmiştir. Abonesayısı 2013 yılı 4947, bağımsız birim olarak ta 7210 aboneye çıkmıştır. Diğerillerde doğalgaz 107 kuruş iken, İlçemizde doğalgaz 95 kuruştur. 7.644 m çelik hat, 165 km polietilen boru, 30 km Gaziantep -Nizip arasıAna hat, 16 inçlik toplamda 42 km çelik iletim hattında çalışma yapılmıştır. 2013 Yılıiçerisinde kalan 30 kmyapılacak çalışmadan sonra 2000 Adet Servis kutusu da takıldıktan sonra kullanılabilecekyerler tamamen bitmiş olup, planlanan alanlar % yüzü bitirilmiş olacaktır"dedi.Fevkani Kilise''sininde de tamamlanan çalışmalara değinenNizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Gaziantep Vakıflar Bölge MüdürlüğüBağlı Restorasyon Bütçesi; 388.372,94 TL, yapılış tarihi: Bizans Dönemi veRestorasyon tarihi: 27 Şubat 2011"dedi.Tarihi Kilisenin, 1800'lü yıllarda cami olduğu bilindiğini bugünise Fevkani mahallesinde bulunan 542. ada 3. parsel vakıflar Genel Müdürlüğüadına kültür varlığı olarak tescil edilen kilisenin 476 m2alana sahip olduğunubelirten Başkan Akdoğan günümüzde restorasyon yapılmıştır. Ayrıca kilisebahçesinde kalan toplam 2060m2 alandaki ev ve özel mülkiyetler NizipBelediyesi'nce kamulaştırılarak kilise alanına katılmış ve çevre düzenlemesi detarafımızdan yapılmıştır. Kilise Engelliler Derneğine tahsis edilerek sosyalçalışmalarda kullanılması sağlanmıştır" diye konuştu.Yeni Fıstık Hali'nin Ticareti Merkezi halinedönüştürüldüğünü vurgulayan Başkan Akdoğan,

Bu konuda da şöyle konuştu. "Kabuğuna sığmayan lezzeti iledünyaca ünlü Yeşil Altın Antep Fıstığının merkezi olan ilçemizde ipek yoluüzerinde başlıca geçim kaynağı olan fıstık haline yapılan 226 işyeri 5 sosyaltesis dükkânı, idari bina nizamiye ilavesi yapılarak ilçemiz fıstık ticaretinmerkezi haline getirdik" dedi. Akdoğan; "Türkiye'de Fıstık Borsası'nın Nizip'tekalması hedefiyle, yeni Fıstık Halindeki mevcut iş yerleri elektrik, su ve otopark konusunda hiçbir sorunu olmayan işyerleri şeklinde fıstıkçı esnafımızınhizmetine sunulmuştur" dedi.