TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Nizip TicaretOdasında Yapılan organ seçimleri sonucu yeniden göreve seçilen Yönetim KuruluBaşkanı Mehmet Özyurt, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis üyelerine hayırlı olsundileklerinde bulundular.TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra KomitesiBaşkanı Cengiz Konukoğlu, Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu olarak yenidengöreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Yönetim Kurulu Üyeleri veMeclis Üyelerine hayırlı olsun ziyareti için buradayız. Kendilerinde hayırlıolsun diyor görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerdeimzaladığımız ve sayın başkanımız Mehmet Özyurt'un da destek verdiğiGirişimcilik Havuzu projesi ile Gaziantep içerisinde yapılacak yeni işfikirlerini bir araya getirip nitelikli olanları, tarafların ortak kararı ilefinanse etmenin yanında teknik danışmanlık ve bu fikirleri hayata geçirmekteonlara yardımcı olma ve yol gösterme amaçlanmaktadır. "Genç girişimcilerkurulu genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımındangeliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemekve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük edecektir" dedi.Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurtise, şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına yapmış oldukları ziyaret için teşekkürediyorum. Genç girişimcilerin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlatmayagerek görmüyorum ancak bazı şeyleri belirmek istiyorum. Ülkemizde her yıl 600bin gencimiz yeni bir iş hayatına başlıyor. Dolayısıyla dünyanın ilk 10ekonomisine ve 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmenin yolunun çokçalışmaktan ve girişimcilikten geçtiğini düşünüyorum. Bu nedenle genç arkadaşlarımızaçok büyük işler düşmektedir. Bizde tecrübelerimizle ve konum itibariyle Gençgirişimci arkadaşlarımızın her zaman destekçisi olacağız dedi.Yapılan ziyarete Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı Mahmut Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Nizip TicaretOdası Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve Nizip Ticaret Odası Kadın GirişimciKurulu Üyeleri de katıldı.