Telefon: 0342

CUMHURİYET MAH.KUŞÇUALİ SOK. GAFFUR ÖZKAYA İŞHANI KAT:2 NO: NİZİP