Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, Yöremizçiftçilerini 2012 Yılı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteğindenfaydalanmaları hususunda uyardı. Bu konuda yazılı bir açıklama yapan OdaBaşkanı Sıddık Durmaz, Yöremiz çiftçilerinin 2012 Yılı Mazot, Gübre ve ToprakAnalizi Desteğinden faydalanmaları 29 Mart 2013 tarihine kadar Nizip İlçe TarımMüdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğini, dosyalarını yaptırmayan çiftçilerinde aynı tarihe kadar tamamlayarak getirmelerini istedi.