Telefon: 03425171113

S.s. güneydoğu 998 sayılı Nizip tarım satıŞ kooperatifi