İlçemiz coğrafi konumu bakımından yol güzergâhının üzerinde olması, insanların gerek ticaret sırasında gerekse seyahat esnasında dinlenebileceği, ayrıca topraklarının tarıma elverişli olması ve Fırat nehrine yakın olmasının etkisiyle de tarihin derinliklerine baktığımızda Zeugma şehrinden de anlaşıldığı gibi çeşitli isimler altında sürekli bir yerleşim alanı olmuştur.

Adını Gaziantep fıstığı ve zeytinin yeşilliğinden Yeşil Nizip olarak alan, tarım ve tarıma dayalı Sanayi ve Ticaret yönünden ekonomisi gelişmiş olan bir ilçedir. Ülkemizde yer alan birçok ilden de gerek ekonomik gerek sosyal yönden gerekse de nüfus yoğunluğu bakımından çok daha gelişmiştir. Nizip’in sanayisi tarıma dayalı olarak gelişmiş, bu gelişen sanayi sayesinde özellikle Şanlıurfa iline bağlı ilçelerden büyük oranda nüfus göçü alarak bugünkü nüfus yoğunluğuna ulaşmıştır.

İlçemizde Nizip Çayı’ndan başka bir akarsu ve göl olmadığı için taban suyu da oldukça derindedir. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerin önemli bir kısmı kuru tarım şeklindedir. Ancak Hancağız Barajı’nın faaliyete geçmesi ve devamında Birecik Barajı’nın yapımının bitirilerek sulamaya açılmasıyla ilçemizin çok önemli ovası olan ve ülkemizde de ismini gerek türküleri ile gerekse verimli toprağı ile duyurmuş bulunan Barak Ovası sulanmaya başlanmıştır. Ancak sulama çalışmaları çok yetersiz görülmektedir. Birecik ve Hancağız Barajı’nın tüm sulama kanalları bitirilip su verilmeye başlandığı vakit ilçemiz de çok önemli bir tarımsal potansiyele ulaşacaktır. Ayrıca ilçemiz topraklarında ve çevresinde yapılan barajların etkisiyle ilçemizin iklim değişikliğinde ve bitki örtüsünde değişikliğe uğrayacağı beklenmektedir.

Ekonomik yapımız tarıma dayandığı için tarımsal üretimin en başta gelen etmenlerinden birisi olan ilçemiz toprağı, genel olarak killi, kireçli ve geçirgen kahverengi topraklardır. İlçemizde bitki örtüsünü maki ve step olarak iki kısma ayırabiliriz. Maki bitki örtüsü, kuzeyde yüksek ve yağışın bol olduğu kesimlerde yer almaktadır. Step sahaları doğu ve güney kısımlarda görülür. En çok rastlanan step bitkileri; Çoban pençesi, Deve dikeni, Geven, Hazer, Sütleğen, Kekik vb. dir.


İlçemizde suyun az olmasından sulu tarım ürünlerinin sayısı sınırlıdır. Bu arazilerin çoğunda Antepfıstığı, zeytin ve üzüm yetiştirilmektedir. Tarla ziraatı olarak buğday, arpa, kırmızı mercimek, ön sırayı almaktadır. Ayrıca kavun, karpuz, bamya, acur, nohut, susam vb. ürünler yetiştirilmektedir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gerek Hancağız Barajı gerekse Birecik Barajı’nın sulama kanalları az da olsa faaliyete geçtiğinden dolayı verimli ve dinlenmiş olan ilçemiz topraklarında sulu tarım ürünlerine başlanmıştır. Başta pamuk ve mısır olmak üzere birçok sulu tarımsal ürün elde edilmektedir. Hemen şunu belirtmek istiyorum ki mevsimlik işçi olarak ilçemizden Adana, Osmaniye vb. illere giden insanlarımız artık bu sulu tarım sayesinde evlerinde kalmakta ve Barak Ovası’nda çalışmaya başlamaktadırlar. Bu durum ilçemizde hem istihdamı arttırıcı bir unsur olmakta, hem de bu insanlarımızın çocukları eğitimden geri kalmayıp okuluna düzenli gitme fırsatı bulmaktadırlar.

İlçemiz genelinde ortalama 65.000 dekar buğday ekimi gerçekleştirilmektedir. Golia, Zenit, İzmir 85, Ziyabey 98, Fırat 93, Ege 88 vb. çeşitleri ekilmektedir. İlçemiz genelinde verim ürün çeşitlerine göre değişiklik göstermekle beraber dönüm başına ortalama 440 kg/Da buğday elde edilmektedir. İlçemizde buğday ekimi genellikle kış mevsiminde yapılmaktadır.

Yine ortalama arpa ekimi 80.000 dekar gerçekleştirilmektedir. Arpanın Şahin 91, Tarım 92 ve Bülbül gibi çeşitlerinin ekimi yapılmaktadır. Ekimi yapılan çeşitler yemlik olup verim çeşitlere göre değişmekle beraber, ortalama 370 Kg/Da Arpa elde edilmektedir.

İlçemiz genelinde kırmızı mercimek ekim alanı 39.000 dekar civarındadır. Ekimi yapılan çeşitlerden Fırat, yerli ve Ceylanpınar çeşitlerinin ortalama verimi 80 kg/Da. dır.

İlçemiz genelinde nohut ekim alanı 1.320 dekardır. Çeşit olarak da İspanyol ve Yerli çeşitleri ekilmektedir. Ortalama verim ise 150 Kg / Da dır.

İlçemiz genelinde tarım alanında ilk sırayı Antepfıstığı almaktadır. Gaziantep il üretiminin %60’lık kısmı ilçemiz Nizip’e aittir. İlçemizde 359.520 dekarlık alanda Antepfıstığı tarımı yapılmakta olup, meyve veren yaştaki ağaç sayısı ortalama 3.570.000’dir. Ağaç başına verimin tahmini olarak 2 kg. kuru kırmızı kabuklu olup, ortalama toplam 7.140 ton ürün elde edilmektedir. Verimin az olmasının sebebi ise ağaçların peryosite göstermesinden kaynaklanmaktadır.

İlçemizde ortalama 167,000 dekarlık alanda zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Meyve veren yaş ağaç sayısı 1.600.000’dir. Nizip Yağlık, Halkalı, Celep ve son yıllarda Gemlik çeşitleri mevcut olup, dekar başına ortalama verim 300 kg.’dır.

Yukarıda ilçemizde yüksek oranda yetişen çok önemli bazı tarım ürünlerini belirttikten sonra aşağıya yine ilçemizde yetişen tüm tarım ürünleri ve ekildiği alan miktarları ile tarım alanında kullanılan araçların ortalama sayı verileri çıkarılmıştır.

TOPLAM TARLA ALANI
199.320 Dekar
TARLA ALANI (BUĞDAY, ARPA, MERCİMEK)
185.320 Dekar
Buğday Üretimi
Mercimek Nohut Üretimi
SEBZE ALANI
Marul Üretimi
Nane Üretim
Kabak Üretimi
60.000 Dekar
40.320 Dekar
14.210 Dekar
100 Dekar
2.400 Dekar
200 Dekar
Hıyar(Salatalık) Üretimi
600 Dekar
Patlıcan Üretimi
400 Dekar

[IMG]http://www.Nizip.com/files/pictures/11/51/20061121160604_1_1.GIF
TRAKTÖR
1.300 Adet
PULLUK (DİSKLİ)
225 Adet
PULLUK (SOKLU)
700 Adet
KÜLTÜVATÖR
800 Adet
MİBZER
250 Adet
MERDANE
50 Adet
GÜBRE DAĞITICILIĞI
225 Adet
RÖMORK
1.300 Adet
ÇİM BİÇME
105 Adet
SAP DÖVER
95 Adet
KARABASAN
2.000 Adet
SIRT PÜLVARİZATÖRÜ
580 Adet
HOLDER
325 Adet
MOTOPOMP
450 Adet[IMG]http://www.Nizip.com/files/pictures/11/51/20061121160814_1_1.GIF

İlçemizde özellikle kuzey kesimimizde yer alan köylerimiz başta olmak üzere diğer köylerimizde ve merkez ilçemizde büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği ve ticareti yapılmaktadır. Özellikle ilçemiz kuzey bölgesinde yer alan köylerimizin geçim kaynağı hayvancılık üzerinedir. Yine ilçemizde hayvan ticaretinin rahatlıkla yapılabilmesi için bir hayvan pazarı bulunmaktadır.

Ama buradan değerli Belediye Başkanımıza, hayvan besiciliği ve ticareti ile ilgilenen kişilerin sözcülüğünü yaparak seslenmek istiyorum. Bugüne kadar ilçemizde bu insanlarımızın rahat bir şekilde hayvanlarını pazarlayabileceği çağın şartlarına uygun bir yerleri olmadı. Ancak sizin bu vatandaşlarımıza duyarlı olacağınızı biliyor ve ilçemize yaptığınız birçok hizmetin yanında çağın şartlarına uygun bir hayvan pazarı kuracağınızı temenni ediyorum. Yine ilçemizin doğusunda yer alan Dutlu köyünde geniş çapta bir Et Kombinası mevcuttur.

İlçemiz köy ve merkezinde bulunan ortalama büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları sayı verileri aşağıya çıkarılmıştır.

CİNSİ MİKTAR(Adet)
Sığır 3.176
Koyun 22.400
Keçi 9.000
Tavuk, Hindi vs. 81.000
TOPLAM 115.576


Yukarıda da belirttiğim gibi ilçemiz tarım ve tarıma dayalı Ticaret ve Sanayi bölgesidir. Özellikle ilçemizde 1957 yılında üretime geçen Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A. Ş. Nizip ismini Türkiye’de duyurmuştur. 1980 yılına kadar bu işletme ortalama 500 işçiyi, üç vardiya halinde bünyesinde çalıştırarak ilçemizin istihdam gücünü ayakta tutmaktaydı. İlçemiz işçi emeklilerin birçoğu bu kurumdan emekli olmuşlardır. Ancak sonraki yıllarda, ülkemizin diğer kamu iktisadi işletmeleri gibi bu işletme de gittikçe kan kaybettirilerek işletmenin kapanmasına sebep olunmuştur. Şimdi bu işletmenin özelleştirilerek eski gücüne ulaşması için özel sektör kurumu büyük çaba sarf etmektedir. Temennimiz bu işletmenin eski gücüne ulaşıp, tekrar ilçemiz insanına iş imkânı sağlamasıdır.

Bunun yanı sıra Turna Yağ ve Sabun Sanayi, Akın Gıda, Güvenal ve Nizip İplik fabrikası ilçemizin önemli sanayi kuruluşlarıdır. Nizip ilçemizin sabun, yağ, mercimek ve bulgur işletmeleriyle Türkiye çapında ismini duyurmuştur. Türkiye’nin yıllık 100.000 ton olarak sergi sabun ihtiyacının %35-40’nı temin edebilecek fabrika ve imalathaneler mevcuttur. İlçemiz 1980 öncesi ülkemizin İç Anadolu Bölgesinin doğu kısmının, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamının sergi sabun ihtiyacını karşılamaktaydı. Ancak gerek üretilen sabunun kalitesinin düşürülmesi ve gerekse çağın gelişen teknoloji imkânlarını fabrika ve imalathanelerinde kullanmamaları yüzünden şu an ilçemizde eskiye oranla çok düşük miktarda sabun üretilmektedir. Hâlbuki 1980–1985 yıllarına kadar ilçemizde sabun sanayisinde çok sayıda insanımız istihdam edilmekteydi. Fakat ilçemizde mevcut olan birçok sabun fabrikasının ve imalathanelerinin kapalı olması ilçemiz insanının işsiz kalmasına sebep olmaktadır.

İlçemizde kurulan ilk iplik fabrikası olması münasebetiyle Nizip İplik Fabrikasının kurucularına ilçemiz halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü fabrika kurucuları bu işletmeyi kurarak hem ilçemiz topraklarında yetişen pamuk ürünlerini değerlendirmiş, Köylülerimiz ise ürününü ilk elden alıcıya ulaştırmış olurlar. Bu tip işletmeler ilçemiz insanına çok sayıda iş imkânı sağlar.

Temennimiz Nizipli değerli iş adamlarımızın, ilçemizde yeni kurulan organize sanayi bölgesinde çok sayıda personel istihdam eden bu tür işletmeleri kurarak, işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkânı sağlamalarıdır. Aynı zamanda yeni sulanmaya başlayan verimli topraklarımızda yetişen sanayi ürünleri de değerlendirilmiş olur.

Yukarıda isimlerini verdiğimiz bazı sanayi kuruluşlarımızdan Turna Yağ ve sabun Sanayi, Akın Gıda, Alkanlar Prina Yağ Fabrikası ve daha birçok sanayi kuruluşlarımız ilçemizde mevcuttur. İlçemizde 4 adet yem fabrikası, 34 adet zeytin presi yağ fabrikası, 12 adet çırçır fabrikası, 10 adet bulgur fabrikası, 4 adet prina yağ fabrikası, 1 adet un fabrikası, 2 adet makarna fabrikası, 1 adet kâğıt ve ambalaj fabrikası, 6 adet plastik ayakkabı fabrikası bulunmaktadır.

Yine ilçemizin modern küçük bir sanayi sitesi mevcut olup, bu sitede faaliyet gösteren 538 işyeri vardır. Bu işyerleri özellikle komşumuz Irak ülkesi ile ticaretin yoğun olduğu ve Habur sınır kapısından çok yoğun giriş çıkışların olduğu zamanlarda bu yolda çalışan nakliye araçlarının küçük sanayi sitemize uğramaları ile bu sanayi sitemiz çok canlı olmaktadır.

İlçemiz küçük sanayi sitesinde, ilimiz Gaziantep’te mevcut bulunan küçük sanayi sitelerinin ustalarını aratmayacak düzeyde uzmanlaşmış otomotiv tamirci ustaları ile çeşitli imalat sektöründe çalışan işinde uzmanlaşmış ustalarımız yer almaktadır.

İlçemizde Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi, Çukobirlik, Toprak Mahsulleri Ofisi ile 6 adet banka hizmet vermektedir.

Yine ilçemizde 1970–1990 yılları arasında yetiştirilen zeytin mahsullerinden elde edilen yağı günün teknolojisi ile kurulan zeytinyağı rafinerilerinden zeytinyağı çıkarttırılarak ülkemiz ekonomisine kazandırılmaktaydı. Ama günümüzde ilçemizde yeni kurulan rafinerilerle günün teknolojisine uygun makinelerle çok temiz ve kaliteli zeytinyağı elde edilmektedir.

İlçemizin çok değerli ticaret ve sanayi iş adamlarının, ilçemize kazandırdıkları Ticaret Borsası ve Ticaret Odasının yeni binaları, gerçekten kayda değer bir yapı olmuştur. İlçemizin büyük bir eksiği tamamlanmıştır. Çünkü bu kuruluşlarımızın böyle güzide bir yere sahip olmaları başta ilimizde yer alan büyük iş adamalarının ve ülkemizin ileri gelen iş adamları ile, komşu olan Suriye ve Iraklı iş adamlarının dikkati çekilerek, Nizipli iş adamlarımız ile gerek ticari, gerekse imalat sanayi yönünde işbirliğine gidilerek ilçemizin ekonomik potansiyel hacminin artmasına vesile olur.

İlçemizin turizm potansiyeline bakacak olursak, başta ilçemize bağlı birçok köylerde kayda değer höyükler bulunmaktadır. Ayrıca Romalılara ait olan "Mamalan" kenti kalıntıları Nizip’ten 20 km. uzaklıkta bulunan Keret köyünde görülebilir.

İlçenin en önemli tarihi yapısı Belkıs Harabeleri (Zeugma ve daha sonra Seleucia ad Euphrates adlarıyla ) ’dir. Özellikle bu tarihi kenti ülkemiz insanına ve dünyaya tanıtabilirsek -ki tanıtmamız gerekiyor- ilçemize yerli ve yabancı turist çekebilme imkânına sahip oluruz. Ancak üzülerek hemen şunu da belirtmek isterim ki ilçemizin en büyük eksikliklerinden birisi de üç veya dört yıldızlı bir güzel otelin bulunmayışıdır. Yine ilçemizde gerek ilçe halkının gerekse ilçemize gelen yabancıların ailesi ile gidip yemek yiyebilecek bir restaurantı bulunmamaktadır. İlçemize yerli ve yabancı turist çekmek istiyorsak önce bu eksiklikleri yerine getirmemiz gerekiyor.

Ayrıca ilçemizde Bizans dönemine ait bir Kilise de vardır. Fakat turistleri çekebilecek herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.

İlçemizde 1970’li yıllarda gerek tekstil ve beyaz eşya ticareti, gerekse gıda üzerine yer alan küçük ölçekli işyerleri mevcuttu. Sadece Binbirçeşit Mağazası, Sümerbank vb. vardı. Sayıca fazla olmayan kayda değer ticaret merkezleri mevcuttu. Özellikle gıda üzerine bakkaliye türü işyerleri mevcuttu. 1970’li yıllarda şu anki Cumhuriyet meydanında kurulan seyyar satıcılardan oluşan sebze ve meyve satıcıları yer almaktaydı. Nizip halkı sebze ve meyve ihtiyacını genelde bu pazardan temin etmekte idi. Yine aynı yıllarda ilçemizin en canlı alış veriş merkezi uzun çarşı ismini verdiğimiz semtte yapılmaktaydı.

1985–1990 yıllarından itibaren ilçemizde tüm sektörde olduğu gibi gıda ve tekstilde, hazır giyim sektöründe de büyük bir atılım olmuş, yine son yıllarda büyük marketler zinciri kurulmuş, büyük çapta giyim mağazaları ilçemizde faaliyet göstermiş ve hala faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Bu durum da ilçemiz halkı adına çok sevindirici ve gurur verici bir olaydır. Çünkü bu gibi ticaret merkezlerinin olması hem halkımızın ürünleri tanıma ve ihtiyacını karşılaması hem de bu gibi kapasitesi geniş işyerlerinde Nizipli vatandaşımız istihdam imkânı yakalamaktadır. Aynı durumu beyaz eşya ticaretinde de görmekteyiz. İlçemizde çok geniş beyaz eşya ticareti yapan büyük çapta işyerlerimiz mevcuttur. Bu tür işletmelerin ilçemizde çoğalması ilçemizin ekonomik yönden ne kadar çok geliştiğinin ve kapasitesinin ne kadar büyük olduğunun göstergesi olmaktadır.

İlçemizde kuyumculuk sektöründe de büyük bir aşama kaydedilmiştir.1980 öncesi yıllarda çok az sayıda kuyumcu işyerlerimiz mevcut iken, bu sektörde ileriki yıllarda gelişme göstermiş ve günümüzde ekonomik kapasitesi ilçemiz nüfusuna paralel artış göstererek hatırı sayılır bir kapasiteye ulaşmıştır.

İlçemiz E–90 karayolu üzerinde olması, ayrıca Devlet Demir Yollarının ilçemizden geçmesi, insanlarımıza ulaşım yönünden çok rahat yolculuk yapma imkânı vermiştir. 1980 öncesinde ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de tren yolculuğu revaçta olup ilçemiz merkezi ve yol güzergâhında olan köylü vatandaşlarımızın nerdeyse tek ulaşım aracı tren olmuştu. Karkamış – Gaziantep arası düzenlenen tren yolcu seferlerinde, ilçemizden sabahları erken saatlerinde ilimize gidilerek tüm ihtiyaçlarını giderip tekrar akşam vakti vatandaşımız tren ile evine dönerdi. 1980 sonrasın da Devlet Demir Yollarına çağın gerektirdiği gerekli yatırımların yapılmamıştır. Bunun yanında karayollarına da günün şartlarına göre gerekli yatırımın yapılması, özellikle şu an kullandığımız E–90 karayolunun yapılması, önceden çok zayıf olan karayolu ulaşımı sürekli artarak özellikle kısa mesafeli ulaşım alanında ilçemiz vatandaşı ile ilçemize yakın çevre insanların geçimini sağlamada kayda değer bir sektör haline gelmiştir. Demir yolu ulaşımı ise sıfır noktasına gelecek konuma gelmiştir.

Ülkemizin en gelişmiş illeri arasında yer alan ilimiz Gaziantep’in ilçemize yakın olması vatandaşlarımızın gerek ticari ve sosyal yönden ihtiyacını karşılaması gerekse valilik ile ilgili işlerini yapmaları için hızlı ulaşım aracı olan minibüsleri tercih etmektedirler. Ancak ilçemizde bulunan otogara rağmen şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerekli canlılığı yakalayamamakta özellikle doğu illerimizden gelen otobüslerin otogara girmemesinden dolayı otogarımızda canlı bir ekonomi döngüsü kazanılamamaktadır.

Ayrıca gelişen karayolu ulaşımından dolayı yol boyu dediğimiz ilçemize bağlı E–90 karayolu üzerinde kayda değer tesisler, akaryakıt istasyonları ve sanayi kuruluşlarımız kurulmuş ve ilçemize çok büyük bir ekonomik katkı sağlamıştır.

İlçemizin çeşitli semtlerinde faaliyet gösteren galericilerimize, 1980 sonrasında ilçemizin doğu kesiminde kurulup faaliyete geçen “Galericiler Sitesi” ilçemize çok büyük bir ekonomik canlılık kazandırmıştır. Gerek traktör ticaretinde gerekse nakliye aracı olan kamyon ticaretinde ülkemizin kayda değer bir ticaret merkezi haline gelmiş ve ülkede fiyat belirleyici bir konuma gelmiştir. Bu sektörden elde edilen yüksek miktardaki gelirlerle diğer sektörlere, başta inşaat sektörü olmak üzere diğer alanlara büyük yatırımlar yapılmıştır. Bu nedenle ilçemize önemli ekonomik canlılık kazandırmış, insanlarımızın refah seviyesini yükseltmiştir.

Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde de sağlık konusu gittikçe özelleşmekte, ilçemizde fazla yaygın olmasa da özel sağlık kuruluşları kurulmaya başlanmış, vatandaşlarımız bu sağlık kuruluşlarında hem daha rahat tedavi imkânı bulmakta hem de azda olsa istihdam alanı bulmaktadırlar.

Yüksek oranda işçi istihdamı görevini yerine getirmesi, ayrıca halkımızın sofrasında birinci derecede bulundurduğu ekmeği imal eden fırıncılardan bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu ekonomik sektörde olduğu gibi bu sektörde de ilçemizde önemli bir yer tutmaktadır. 1980 öncesinde özellikle 1970’li yılları ele alırsak, ilçemizde öyle kayda değer pide fırınları ve özellikle somun ekmeği imal eden fırın işletmeleri bulunmamaktaydı. Hatırladığım kadarı ile 1973–74 yıllarında şu anki Cumhuriyet meydanında rahmetli Antepli oğlunun somun fırını, yanı başında ise rahmetli Mıklıs ustanın simitçi fırını bulunmaktaydı. Bildiğim kadarı ile Antepli oğlu somun ekmeği işletmesi dışında bir somun ekmeği imal eden bir fırın bulunmamaktaydı. Ancak özellikle 1985 yıllarından sonra artan ilçemiz nüfus oranı ile birlikte somun ekmeği imal eden fırın işletmelerinin yanında pide fırın sayısında da büyük oranda artış olmuştur.

Bu ekmek imal eden işletmelerinin yukarıda da belirttiğim gibi halkımıza hem taze ekmek vb. ihtiyaçlarını karşılamakta, hem de özellikle vurgulamak isterim ki işçi istihtamı olarak da büyük bir sektördür.

Yine ilçemizde geçmişten günümüze kadar ilçemizin nüfus oranına göre artış gösteren birçok alanda faaliyette bulunan ve faaliyetlerini devam ettirip ilçemiz halkının hizmetinde çalışan birçok esnafımız bulunmaktadır. Örneğin terzi atölyeleri, kuaförler, kıraathaneler, döşemeciler vb.

Son olarak gerek ülkemizde makro düzeyde, gerekse ilçemizde mikro düzeyde sürekli gelişen fakat bir türlü vatandaşımızın ihtiyacını karşılamada yetersiz kalan inşaat sektöründen bahsetmek istiyorum. Bu sektör, ekonomiye girdi ve çıktıları ile ekonomiyi çok canlı tutan bir sektör olduğundan, ekonomimiz açısından sürekli gelişmesi gereken bir sektördür. Çünkü inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin çeşitlilik arz etmesi, bu sektörde çalışan personelin çok fazla olması bu sektörün ne kadar canlı ve önemli olduğunun göstergesi olmaktadır.

İlçemizde 1980 – 1985 öncesi yıllarda pek de modern olmayan ve genelde bitişik nizamda olan evler mevcuttu. Çok az sayıda apartman düzeyinde ve bahçe tipi evler ilçemizde bulunuyordu. Ancak 1985 yılından itibaren ilçemizde inşaat sektöründe büyük çapta gelişmeler olmuştur. İlçemiz genelinde olmak üzere, ilçemizin kuzey batı kesiminde, yani eski Gaziantep yolu çevresinde yapılmaya başlanan binalar ile özellikle ilçemizin doğu kesiminde yer alan alanda büyük çapta inşaat sektörü yatırım yaparak, bugünkü apartmanlar ve işyerleri meydana gelmiş, ilçemiz modern bir şehir görünümüne bürünmüş, halkımızın hizmetine sunulmuştur.

İnsanımız apartman kültürüne alışmış ve sosyal yönden daha çok gelişme göstermiştir. Ancak bu kadar çok sayıda inşaat sektöründe yatırım olmasına rağmen, gelişen ilçemize ve artan nüfusumuza çok yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle inşaat sektörüne sürekli arttırılmak suretiyle büyük yatırımlar yapılması gerekmektedir. Çünkü şu anda bile ilçemize gelen yabancı memur arkadaşlarımız kiralık ev bulmakta çok zorlanmaktadırlar. Yine aynı zamanda ilçemizde gerçekten konutların yetersiz olmasından, gerek kira ücretleri gerekse satılan konutların fiyatları yüksek düzeyde olmaktadır.

Yukarıda vermeye çalıştığım tüm bilgiler, özellikle ilçemiz ekonomisine bakış açım sürekli 1980 öncesi ve sonrası olmuştur. Çünkü ülkemiz 1980 yılından sonraki yıllarda kapalı ekonomiden liberal ekonomiye geçiş yapmış ve dünyaya açılmıştır. Ülkemiz bu açılım sayesinde büyük ekonomik potansiyele ulaşmıştır. İlçemizde, ülkemizin bu gelişmişliğine paralel olarak gerekli olan ekonomik açılımı yaparak, kapasitesini arttırmıştır. İlçemizin ekonomi potansiyeli, yukarıda belirttiğim tüm sektörlerin sürekli gelişmesi, canlı kalması ve aynı zamanda genel olarak elde edilen kazanımlarımızın ilçemize yatırım olarak geri dönmesi sayesinde, ilçemizin ülke GSMH içindeki payı sürekli bir artış göstermiştir. Bu nedenle ilçemiz halkı, ülkemiz insanının refah seviyesinin gerisinde kalmayıp, refah seviyesinin üstüne çıkıp sürekli bir artış trendi yakalamıştır.


Müslüm YALÇIN
Ali Alkan İ. Ö. Okulu Müdür Yrd.KAYNAKÇA: Nizip Kaymakamlığı Web Sayfası (http://www.Nizip.gov.tr)

Yorumlayan: Tarhan tarih 22.11.2006
Farklı bir alanda güzel bir çalışma örnegi hazırlamışsınız.Tebrik ediyorum.

Yorumlayan: furkaneren tarih 22.11.2006
müslüm hocamızı bu değerli çalışmasından dolayı kutluyorum.

Yorumlayan: admin tarih 22.11.2006
Değerli hocamın çalışması için teşekkür ederim. Bu veriler acaba günümüz verilerimi?