Abiler az kald? s?rada in?allah Üniversiteliler derne?i de olacak...