Samandöken Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 130 ada 39 ve 50 parsellerdeki Nizip Meslek Yüksek Okulu’nun arazisine Samandöken Köyü Halkından çift sürülüp ekin ekildiği için hak talep edilmiş, ancak Nizip İlçe Kaymakamlığı’ınca 3091 Sayılı Kanuna Göre Verilen Karar uyarınca olay mahallinde yaptırılan soruşturma ve fen elemanı tarafından yapılan ölçüm neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı bulunan arazisinin 5.500 metre karesine çift sürmek, fidan dikmek suretiyle tecavüzde bulunduğu, 133 ada 49 parselde kayıtlı arazinin 14.300 metre karesine ve 133 ada ve 50 parselde kayıtlı arazinin 3.100 metre karesine çift sürmek ve fidan dikmek suretiyle tecavüzde bulundukları anlaşıldığından, 3901 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince vaki tecavüzlerin men edilmesine kararın mahallinde infazına, bu yerin Nizip Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne teslimine, üstün bir hak iddiasında bulunanların yargı yoluna başvurmakta serbest bulunduklarına, soruşturma ve karar infazı için sarf edilen toplam 130.50 TL masrafın mütecavizlerden icra marifetiyle tahsil edilerek müştekiye ödenmesine, tecavüz edilen yerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması nedeniyle, mütecavizler hakkında TCK’ nın 154. Maddesi gereğince cezai işlem yapılmak üzere karar dosyasının Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.