Doğum Yeri ve Tarihi: Nizip 1959
Lisans: 1987

Yurtiçi Görevler:
Ahmet Yesevi Üniversitesi (1995-1997), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2001-2003), Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı (13.08.2003-..........)Yurtdışı Görevler:
İngiltere (1997-1998)
Mısır Kahire Üniversitesi (1988)

Aldığı Ödüller:
TDV İslâm Araştırmaları Birincilik Ödülü (1996)

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri:
İslamiyat Dergisi

Verdiği Lisans Dersleri:
  • İla206-Hadis
Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:
- Sünnet ve Hadisin Anlaşılması
- Ahlak ve Hadis
- Oryantalizm ve Hadis

Verdiği Doktora Dersleri:
- Sünnet ve Hadisin Anlaşılması
- Ahlak ve Hadis
- Oryantalizm ve Hadis

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:
KONFERANSLAR
- Çağlar Üstü Örneklik:Hz. Muhammed
- Özgürlük ve Adalet Peygamberi: Hz. Muhammed
- Sevgi Peygamberi: Hz. Muhammed
- Kur'an'ın Hayatımıza Kattığı Anlam

Yayımlanan Çalışmalar:
KİTAP
- Sünnet Müdafaası I (Çeviri), Rehber Yay. 1992
- Musa Carullah Bigiyef, TDV Yay. 1994
- Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay, 1997
- Kitabu's-Sünne (Çeviri), Ankara Okulu Yay. 1998
- Hatun (Çeviri), Kitabiyat, 1999

MAKALELER
- Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevkeden Temel Faktörler
- Gazzali Felsefesinde Varlık Mertebeleri Bakımından Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanması
- Hz. Peygamber'i Örnek Almanın Anlamı
- İslam Tecdid Geleneği ve Musa Carullah

Üzerinde Çalıştığı Konular:
- Sünneti Model Olarak Günümüze Taşımanın Yolları
- Hadislerin Hadislerle Yorumu
- Gazali'de Sünnet, Hadis ve Yorum