en kisa zamanda eskisinden daha sağlikli daha azimli olmasini cenabb-ı haktan temenni ve niyaz ederim