Konu: Kabir (Berzah) Alemi ve Kabir Soruları nelerdir?

Tweet
  1. #1
    Yeni Üye ibrahimher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2004
    Mesajlar
    777

    Kabir (Berzah) Alemi ve Kabir Soruları nelerdir?

    Kabir hayatı, ölümden sonra başlayıp, kıyamet kopuncaya kadar olan süredir. Buna aynı zamanda berzah alemi denir. Burada münker ve nekirin sorularına cevap verilecek. Tabi ilk gömüldüğü akşamın gecesinde sorgulama başlayacak. Biraz sonra bu soruları yazacağım. Soruları iyice bilip cevabımızı ona göre hazırlamamız ve kekelemeden söylememiz gerek. Orada kimse hangi partidensin, hangi tarikatın mensubusun, hangi cemaateüyesisin diye sormayacak. Kürtmüsün, türkmüsün yoksa hangi millettensin de demiyecek. Soruları bilip neyi soracaklarsa o doğrultuda hazırlanalım. sorulmayacak şeyler üzerinde de durmayalım.
    Hz. Aişe (r.ah) validemiz anlatıyor: Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki: "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'la buluşmayı hoş görmezse Allah da onunla buluşmayı hoş görmez." Ben bunu duyunca: "Ey Allah'ın Rasülü! Bu bahsettiğiniz durum ölümü hoş görmemek midir? Halbuki bizim hiçbirimiz ölümden hoşlanmaz." diye sordum; Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Hayır durum o değil. Fakat mü'mine ölüm geldiğinde melekler tarafından kendisine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. İşte o zaman mümin Allah'a kavuşmayı sever, Allah da ona kavuşmayı sever.
    Ölen kafir ise ona Allah'ın azabı ve gazabı haber verilir. O zaman kafir Allah'a kavuşmayı hoş bulmaz, Allah da ona kavuşmaktan hoşnut olmaz."(Hadir muttefekun aleyhtir)
    "Kulumun kitabını (ismini ve amelini) "illiyyin"e yazın ve sonra onu bedeninin olduğu yeryüzüne götürün." buyurur. Ruh bedenle kabirde buluşur. O anda iki melek gelir. Bunlara "Münker ve Nekir" melekleri denir. Melekler ölüyü kabrin içinde oturturlar ve ona:
    "Rabbin kim?" diye sorarlar. O:
    "Rabbim Allah'tır." diye cevap verir. Melekler:
    "Dinin nedir?" diye sorarlar. O:
    "Dinim İslam'dır" diye cevap verir. Melekler:
    "Size gönderilen şu kimse (Muhammed (s.a.v) kimdir, onun hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. O:
    "O, Allah'ın peygamberidir." diye cevap verir. Melekler:
    "Amelin nedir?" diye sorarlar. O:
    "Allah'ın kitabını okudum, ona inandım, içindekileri tasdik ettim." diye cevap verir. Bunun üzerine, gökten bir münadi şöyle seslenir:
    "Kulum doğru söyledi. Ona Cennet'ten güzel düşekler hazırlayan, rahat ettirin, kendisine Cennet elbiseleri giydirin. Onun için Cennet'e bakan bir kapı açın." denir. Hepsi yapılır, kendisine Cennetin güzel kokuları gelir. Sonra kabri gözünün görebildiği kadar genişletilir. O arada ölen kimsenin yanına güzel yüzlü birisi gelir, kendisine güzel müjdeler verir. Vefat eden kimse: "Sen kimsin? Yüzün hayır getiren bir yüz" der. O da:
    "Ben senin güzel amelinim" diye cevap verir. Bunun üzerine vefat eden kimse:
    "Ya Rabbi! kıyameti kopar da aileme ve malıma kavuşayım." der.
    Kafir veya münafık bir kimse de dünyadan işi bitip ahi-rete yönelince kendisine siyah yüzlü ve ellerinde kalın çullar bulunan melekler gelir. Gözünün gördüğü kadar geniş bir alanı doldururlar. O arada ölüm meleği gelir, başında durup:
    "Ey küfür ve isyanla kirlenmiş habis ruh! Allah'ın gazap ve azabına çık!" diye seslenir. Ruh cesetten ayrılır, zorla çıkar. Ölüm meleği ruhu eline alır. Bu arada diğer melekler çıkan ruhu ölüm meleğinin elinden kaparak getirdikleri kaim kirli çullara sararlar. Ondan, dünyadaki en kötü leşten beter bir koku çıkar. Melekler onu alıp yükselirler. Yanlarından geçtikleri melekler: "Kim bu pis kokulu" diye sorarlar. Onlar da onun dünyadaki en kötü ismini vererek: "Falan oğlu filandır" diye tanıtırlar. Dünya semasına gelirler, göğün kapısının açılmasını isterler, açılmaz" Hz. Rasulullah (s.a.v) burada şu ayeti okudular:
    "Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenen ve imana yanaşmayanlar var ya, onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğnenin deliğinden geçmedikçe Cennet'e giremeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız."( A'raf, 40.) Efendimiz (s.a.v) bu ölünün halini anlatmaya şöyle devam etti:
    "Yüce Allah meleklerine: "Onun kitabını yerin en alt tabakasındaki "Siccîn"e=Cehennem'liklerin isim ve amellerinin yazıldığı deftere yazın." emrini verir. Ruhu şiddetli bir şekilde atılır. Ruh bedenle kabirde buluşur. Yanına iki melek gelir, onu oturturlar. Kendisine:
    "Rabbin kimdir?" diye sorarlar. O:
    "Ne! Ne! Bilmiyorum!" diye cevap verir. Melekler:
    "Dinin nedir?" diye sorarlar. O:
    "Ne! Ne! Bilmiyorum!" diye cevap verir. Melekler:
    "(Hz. Muhammed'i (a.s) kasdederek): Şu size gönderilen şahıs hakkında ne diyorsun? diye sorarlar: O:
    "Ha, ha! Bilmiyorum" diye cevap verir. Bu arada semadan bir münadi şöyle seslenir:
    "Hep yalanladı. Ona ateşten bir döşek serin. Kendisi için Cehennem'e açılan bir kapı açın." denir. Hepsi yapılır, Açılan kapıdan kabrine Cehennemin sıcaklığı ve zehirli alevleri ulaşır. Kabir onu öyle bir sıkar ki, kaburga kemikleri biribirine geçer. Karşısına çirkin yüzlü pis kokulu birisi gelir ve: "Bu sana va'dedilen gündür; seni üzüntüden perişan edecek akıbeti bekle." der. Adam: "Sen de kimsin, bu ne uğursuz yüz" diye sorar. O çirkin suratlı kimse: "Ben senin çirkin, kötü amelinim." diye cevap verir. Adam: "Ya Rabbi! sakın kıyameti koparma, helak olurum." der.( Ahmed, Müsned, III, 3; IV, 287; Ebu Davud, No: 4753; Hakim, Müstedrek, l, 37-40; Acurri, eş-Şeriatu, No: 879.)
    "Sonra melek onun başına elindeki tokmakla bir darbe vurur. Adam öyle bir sayha atar ki, onu insan ve cinlerden başka bütün canlılar işitir."( Buhari, Cenaiz, 51; Müslim, Cennet, bab: 17.)

    *Kabir ahiretin ilk durağıdır. Orada hesabı kolay olanın mahşerdeki işi de daha kolay olacaktır. Kabirde hesabı zor olanın, mahşerdeki işi ve hesabı daha zor olacaktır.
    *Herkes kabirde Cennet veya Cehennem'deki gideceği yeri görecektir.
    *Kabirdeki kimse, kabrin dışındaki sesleri işitir; söylenenleri anlar. Selam verenin selamını duyar ve alır. Selama karşılık verir; ancak bunu insanlar duymaz.
    *Ölü, hayatta olanlardan kendisi için hayır dua ve istiğfar edenin, Kur'an okuyanın, sadaka verenin yaptıklarından fayda görür.
    *Kabir, ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir; mü'min orada hoşça vakit geçirir. Ya da Cehennem çukurlarından bir çukurdur; kafir ve münafık orada azap görür.
    *Ölüm döşeğinde olan bir kimsenin yanında onun duyacağı bir sesle "la ilahe illallah" kelime-i tevhidini söylemek faydalıdır.
    *Kabir suali ölü kabre konduktan sonra başlar.
    *Sual meleklerine "Münker-Nekir" denmesi, yaratılış ve görüntülerinin çok değişik oluşundandır. Onlar, insanın gördüğü veya duyduğu hiçbir varlığa benzemezler. Acaib, farklı bir yaratılışları vardır. Ancak mü'minlere güzel gözükürler. Onlara selam verirler.
    *Ruhun kabirdeki cesetle buluşturulması ve kabirdeki hâli ortak yaşamaları, dünyadaki ruh-ceset buluşmasına benzemez. O alemin kendine has bir hayat tarzı vardır. Mahşere kadar o hâl üzere kalınır. Kabir hayatı, kıyametin kopmasıyla biter.

  2. #2
    Yeni Üye Orhan Çelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Mesajlar
    2.982
    Images
    279


    Hocam Aallah razı olsun. Özellikle bu konuyu ben istemiştim..
    Ben kimim..?
    HER IRK IRKIM OLMUŞ…HER RENK RENGİM, HER DİL DİLİM OLMUŞ…IRKÇILIĞIN GİREMEDİĞİ YÜREĞİMDEN SOR BENİ..KİM OLDUĞUMU MERAK EDİYORSAN KAFKAS KARTALI ŞEYH ŞAMİLDEN,
    KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİDEN SOR BENİ..

    orhancelik27@windowslive.com

  3. #3
    Yeni Üye ibrahimher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2004
    Mesajlar
    777
    Abi afiyet olsun ya ne demek.

  4. #4
    Üye
    Üyelik tarihi
    Sep 2006
    Mesajlar
    249
    Waaay demek partimizi ve milletimizi sormayacaklarmış?
    Desene bu kadar uğraşmaya değmez o zaman.
    Karanlık gecelerin nurlu sabahı

  5. #5
    Kıdemli Üye Kasım Böler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2005
    Mesajlar
    1.464
    Images
    43
    Kabir hayatı, ölümden sonra başlayıp, kıyamet kopuncaya kadar olan süredir. Buna aynı zamanda berzah alemi denir.

    Burada münker ve nekirin sorularına cevap verilecek. Tabi ilk gömüldüğü akşamın gecesinde sorgulama başlayacak. Biraz sonra bu soruları yazacağım.

    Soruları iyice bilip cevabımızı ona göre hazırlamamız ve kekelemeden söylememiz gerek.

    Orada kimse hangi partidensin, hangi tarikatın mensubusun, hangi cemaateüyesisin diye sormayacak. Kürtmüsün, türkmüsün yoksa hangi millettensin de demiyecek.
    Soruları bilip neyi soracaklarsa o doğrultuda hazırlanalım. sorulmayacak şeyler üzerinde de durmayalım,

    Hz. Aişe (r.ah) validemiz anlatıyor: Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki: "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'la buluşmayı hoş görmezse Allah da onunla buluşmayı hoş görmez."

    Ben bunu duyunca: "Ey Allah'ın Rasülü! Bu bahsettiğiniz durum ölümü hoş görmemek midir? Halbuki bizim hiçbirimiz ölümden hoşlanmaz." diye sordum;

    Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Hayır durum o değil. Fakat mü'mine ölüm geldiğinde melekler tarafından kendisine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. İşte o zaman mümin Allah'a kavuşmayı sever, Allah da ona kavuşmayı sever."

    Ölen kafir ise ona Allah'ın azabı ve gazabı haber verilir. O zaman kafir Allah'a kavuşmayı hoş bulmaz, Allah da ona kavuşmaktan hoşnut olmaz."(Hadir muttefekun aleyhtir)


    "Kulumun kitabını (ismini ve amelini) "illiyyin"e yazın ve sonra onu bedeninin olduğu yeryüzüne götürün." buyurur. Ruh bedenle kabirde buluşur.

    O anda iki melek gelir. Bunlara "Münker ve Nekir" melekleri denir. Melekler ölüyü kabrin içinde oturturlar ve ona

    "Rabbin kim?" diye sorarlar. O "Rabbim Allah'tır." diye cevap verir.

    Melekler: "Dinin nedir?" diye sorarlar. O "Dinim İslam'dır" diye cevap verir.

    Melekle:"Size gönderilen şu kimse (Muhammed (s.a.v) kimdir, onun hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. O "O, Allah'ın peygamberidir." diye cevap verir.

    Melekler:"Amelin nedir?" diye sorarlar. O "Allah'ın kitabını okudum, ona inandım, içindekileri tasdik ettim." diye cevap verir.

    Bunun üzerine, gökten bir münadi şöyle seslenir:

    "Kulum doğru söyledi. Ona Cennet'ten güzel düşekler hazırlayan, rahat ettirin, kendisine Cennet elbiseleri giydirin. Onun için Cennet'e bakan bir kapı açın." denir.

    Hepsi yapılır,

    kendisine Cennetin güzel kokuları gelir. Sonra kabri gözünün görebildiği kadar genişletilir. O arada ölen kimsenin yanına güzel yüzlü birisi gelir, kendisine güzel müjdeler verir. Vefat eden kimse:

    "Sen kimsin?" "Yüzün hayır getiren bir yüz" der. O da "Ben senin güzel amelinim" diye cevap verir. Bunun üzerine vefat eden kimse: "Ya Rabbi! kıyameti kopar da aileme ve malıma kavuşayım." der.

    Kafir veya münafık bir kimse de

    dünyadan işi bitip ahi-rete yönelince kendisine siyah yüzlü ve ellerinde kalın çullar bulunan melekler gelir. Gözünün gördüğü kadar geniş bir alanı doldururlar. O arada ölüm meleği gelir, başında durup;

    "Ey küfür ve isyanla kirlenmiş habis ruh! Allah'ın gazap ve azabına çık!" diye seslenir. Ruh cesetten ayrılır, zorla çıkar. Ölüm meleği ruhu eline alır. Bu arada diğer melekler çıkan ruhu ölüm meleğinin elinden kaparak getirdikleri kaim kirli çullara sararlar. Ondan, dünyadaki en kötü leşten beter bir koku çıkar.

    Melekler onu alıp yükselirler. Yanlarından geçtikleri melekler: "Kim bu pis kokulu" diye sorarlar. Onlar da onun dünyadaki en kötü ismini vererek: "Falan oğlu filandır" diye tanıtırlar. Dünya semasına gelirler, göğün kapısının açılmasını isterler, açılmaz"

    Hz. Rasulullah (s.a.v) burada şu ayeti okudular

    "Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenen ve imana yanaşmayanlar var ya, onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğnenin deliğinden geçmedikçe Cennet'e giremeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız."( A'raf, 40.)

    Efendimiz (s.a.v) bu ölünün halini anlatmaya şöyle devam etti

    Yüce Allah meleklerine:

    "Onun kitabını yerin en alt tabakasındaki Cehennem'liklerin isim ve amellerinin yazıldığı deftere yazın." emrini verir.

    Ruhu şiddetli bir şekilde atılır. Ruh bedenle kabirde buluşur. Yanına iki melek gelir, onu oturturlar.

    Kendisine "Rabbin kimdir?" diye sorarlar.
    O "Ne! Ne! Bilmiyorum!" diye cevap verir.

    Melekler "Dinin nedir?" diye sorarlar.
    O "Ne! Ne! Bilmiyorum!" diye cevap verir.

    Melekler "(Hz. Muhammed'i (a.s) kasdederek)"Şu size gönderilen şahıs hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar
    O"Ha, ha! Bilmiyorum" diye cevap verir.

    Bu arada semadan bir münadi şöyle seslenir
    "Hep yalanladı. Ona ateşten bir döşek serin. Kendisi için Cehennem'e açılan bir kapı açın." denir.

    Hepsi yapılır,

    Açılan kapıdan kabrine Cehennemin sıcaklığı ve zehirli alevleri ulaşır. Kabir onu öyle bir sıkar ki, kaburga kemikleri biribirine geçer.

    Karşısına çirkin yüzlü pis kokulu birisi gelir ve "Bu sana va'dedilen gündür; seni üzüntüden perişan edecek akıbeti bekle." der. Adam "Sen de kimsin, bu ne uğursuz yüz" diye sorar. O çirkin suratlı kimse: "Ben senin çirkin, kötü amelinim." diye cevap verir.

    Adam "Ya Rabbi! sakın kıyameti koparma, helak olurum." der.( Ahmed, Müsned, III, 3; IV, 287; Ebu Davud, No: 4753; Hakim, Müstedrek, l, 37-40; Acurri, eş-Şeriatu, No: 879

    "Sonra melek onun başına elindeki tokmakla bir darbe vurur. Adam öyle bir sayha atar ki, onu insan ve cinlerden başka bütün canlılar işitir."( Buhari, Cenaiz, 51; Müslim, Cennet, bab: 17.)

    *Kabir ahiretin ilk durağıdır. Orada hesabı kolay olanın mahşerdeki işi de daha kolay olacaktır. Kabirde hesabı zor olanın, mahşerdeki işi ve hesabı daha zor olacaktır.

    *Herkes kabirde Cennet veya Cehennem'deki gideceği yeri görecektir.

    *Kabirdeki kimse, kabrin dışındaki sesleri işitir; söylenenleri anlar. Selam verenin selamını duyar ve alır. Selama karşılık verir; ancak bunu insanlar duymaz.

    *Ölü, hayatta olanlardan kendisi için hayır dua ve istiğfar edenin, Kur'an okuyanın, sadaka verenin yaptıklarından fayda görür.

    *Kabir, ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir; mü'min orada hoşça vakit geçirir. Ya da Cehennem çukurlarından bir çukurdur; kafir ve münafık orada azap görür.

    *Ölüm döşeğinde olan bir kimsenin yanında onun duyacağı bir sesle "la ilahe illallah" kelime-i tevhidini söylemek faydalıdır.

    *Kabir suali ölü kabre konduktan sonra başlar.

    *Sual meleklerine "Münker-Nekir" denmesi, yaratılış ve görüntülerinin çok değişik oluşundandır. Onlar, insanın gördüğü veya duyduğu hiçbir varlığa benzemezler. Acaib, farklı bir yaratılışları vardır. Ancak mü'minlere güzel gözükürler. Onlara selam verirler.

    *Ruhun kabirdeki cesetle buluşturulması ve kabirdeki hâli ortak yaşamaları, dünyadaki ruh-ceset buluşmasına benzemez. O alemin kendine has bir hayat tarzı vardır. Mahşere kadar o hal üzere kalınır.

    Kabir hayatı, kıyametin kopmasıyla biter.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Allah cümlemize son nefeste, iman ile ahirete göçmemizi nasip eylesin. (amin...)

    Eski veri tabanından buraya taşınırken epeyce karışıklıklar olmuş okurken hem gözü yoruyordu hemde anlaşılması zor bir hal almıştı kopyalayarak biraz düzeltmeye çalıştım umarım İbrahim Hocam hoş görür İnşaallah.
    İslam'ı kurtarmayı bırakın, İslam'la kurtulmaya bakın.

  6. #6
    Kıdemli Üye fsoyarik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2005
    Mesajlar
    5.928
    Images
    376
    SEVGİLİ FECRİSADIK PARTİYİ SORACAKLAR, AMMA PARTİ OLARAK DEĞİL,SİYASET YAPARKEN KİMLERİN GIYBETİ YAPILDI,KİMLERE İFTİRA ATILDI VE EN KÖTÜSÜDE BU KONUŞMALAR KUL HAKKINA GİRDİĞİ İÇİN KUL HAKKI SORULACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM,ZİRA SİYASETİN MALZEMESİ İLE ŞEYTANIN MALZEMESİ BİRBİRİNE YAKIN,SAHABE SİYASETİ SADECE VE SADECE HİZMET VE OY(BİAT) OLARAK YAPMIŞ.LAF OLARAK YAPILDIĞI AN NE SIKINTILAR ÇEKTİK CANIMIZDA, MALIMIZDA GİTTİ.. İSLAM ALEMİNE GİREN TEFRİKA VE BÖLÜCÜLÜK HALLA DEVAM EDİYOR.SEVGİLİ KARDEŞ , SAİDİ NURSİ HAZRETLERİ(R.ALEYH);
    - YARAP SİYASETİN VE ŞEYTANIN ŞERRİNDEN SANA SIĞINIRIM DİYE DUA EDERMİŞ. SELAMLAR
    SEN BENDE BEN ÖLÜRSEM ÖLÜRSÜN

    SEN ÖLÜRSEN BEN ZATEN ÖLÜRÜM

  7. #7
    Üye güzzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2007
    Mesajlar
    13

    ALLAH'IN( c.c)rahmeti üzerimize olsun

    Gerçekten duygulandım ya çok iyi açıklamışsınız elinize bileğinize sağlık teşekkürler

  8. #8
    Üye
    Üyelik tarihi
    Nov 2006
    Mesajlar
    3
    (biz o günde insanlar önderleriyle liderleriyle imamlarıyla çagırırız )diyor allah (C:C) demek oluyorki liderini iyi seçeceksin liderin allahı tanıyormu allah için ne yapıyor .peygamberin emir veyasaklarına sünnetine sadık mı degilmi di,kkat edeceksin yoksa ,onunla beraber haşrolacaksın dikkat et
    Konu ruha tarafından (06.07.07 Saat 08:24 ) değiştirilmiştir.

  9. #9
    Üye saldiray27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2006
    Mesajlar
    817
    bu güzel konulara değindiği için kasım abiye ve ibrahim hoca ya tşk ederim...

  10. #10
    Yeni Üye ibrahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2001
    Mesajlar
    2.266
    Images
    183
    Mübarek güne başladığımız şu anlarda, ahiret ile biraz daha fazla yüzleşmemiz lazım
    Kasım abimizn duasına en içten katılıyorum
    Allah cümlemize son nefeste, iman ile ahirete göçmemizi nasip eylesin. (amin...)
    Ya Olduğun Gibi Görün...
    Ya da Göründüğün Gibi Ol...

  11. #11
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    Nov 2010
    Mesajlar
    1
    allah'cc razı olsun teşekkür ederim paylaşım için
    <P></P>

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211