Nizip Askerlik Şubesi, Askerliğine 01 Ocak 2018 tarihinden sonra karar aldıran er statüsündeki yükümlülerin 1999/2 tertip olarak 24 Nisan tarihinde başlayıp 26 Nisan 2019 tarihi ve 12- 13 Haziran 2019 tarihleri arasında iki gurup halinde silâh altına alınacağını duyurdu.Nizip Askerlik Şubesi Başkanlığı?ndan yapılan duyuruda; Sevke tabi tutulanların sınıf ve eğitim merkezlerini gösteren listeler Askerlik Şubesi ilan levhasına asılmış olup, E Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlığından isteyenler öğrenebileceklerdir.Askere alınacakların Sevk evrakları en geç 26 Nisan 2019 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Sevk evraklarını almayanlar ile aldığı halde birliklerine katılmayanlar bakaya suçunu işlemiş olacaklarından 5326 sayılı kabahatler kanununda öngörülen idari para cezası ile cezalandırılabilecekleri için yükümlülerin zamanında sevk evraklarını almaları gerekiyor.