Nizip Ticaret Borsası Fıstık hali İrtibat Bürosunda FıstıkSektörü sorunları ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya NizipFıstık Hali Kooperatif Başkanları, Nizip Ticaret Borsası Yönetimi ve NizipFıstık Hali içerisinde bulunan esnaflar katıldı.Nizip Ticaret Borsası İrtibat Bürosunda gerçekleşentoplantıda açıklama yapan Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahimSarı; ? İlçemizin ve bölgemizin en önemli ürünü olan Antep fıstığınınsorunlarına çözüm üretmek adına göreve geldiğimiz günden bu yana kapsamlıçalışmalar yapmakta ve çalışmalarımızı ilgili bakanlıklar nezdindepaylaşmaktayız, bu gün burada ki toplantıda siz değerli esnaflarımızın,çiftçilerimizin fıstık sektörü hakkında ki görüşlerini ve önerilerini dinlemekistiyoruz. Bildiğiniz üzere geçen yılların kurak geçmesi ve fıstıktarekolte?nin düşük olması sebebi ile Antep fıstığı fiyatında yaşanan ciddiartışlar sonucu imalat sektörünün alternatif ürünlerin kullanılmasına sebepoldu. İnşallah bu yıl beklenen yüksek rekolte sayesinde fıstığın değerininyeniden anlaşılacağına inanıyoruz. Şu anda yeni mahsul fıstığımız az da olsaişletmelere gelmekte inşallah önümüzdeki hafta içerisinde çiftçilerimizfıstıklarını toplamaya başlayacaktır, tüm üreticilerimize ve üyelerime bu yılkiürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içerisinde biryıl geçirmelerini diliyor siz değerli esnaflarımızın Antep fıstığı hakkındakigörüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz .?dedi.Toplantıya katılan esnaf ve çiftçilerin Antep fıstığıhakkında ki görüşlerinin ve önerilerinin anlatılması sonrası istişaretoplantısı sona erdi.