Yeşil Nizip’imizin Şıhlar mahallesinin doğu tarafından, Cumhuriyet mahallesinde inşa edilmiştir.

Yardımsever Koruma ve Yaptırma Cemiyeti’nin eserlerindendir. Bu ölmez eser Nizip müftüsü Refik Aybaş’ın şahsi teşebbüs ve gayretleriyle meydana gelmiştir.

Yaptırmaya ilk teşebbüs edenler 27 kişilik bir topluluktur. Gün geçtikçe aidat ve teberruda bulunanların sayısı 300’ü geçmiştir. Bu cemiyete giren üyeler, ayda 25 ila 100 kuruş vermeyi taahhüt ederler. Cemiyetin giderlerini teşkil eden aidat, damlaya damlaya göl olur sözünün hakkı ile bir tecellisi olmuştur.

Camiin avlusunda iki oda ve bir salondan ibaret müftülerimiz için bir ev, ona ilaveten yapılan bir bina da Kur’an kursuna ayrılmıştır. Yine camiin avlusundaki müftülük dairesini Yardımseverler Cemiyeti yaptırmıştır. Ne yazık ki müftü Refik Aybaş, camii tamamlanamadan vefat etmiştir. Fakat bu muhterem zat ebediyen Niziplilerin kalbinde yaşayacaktır.

Camiin içerisi 600 kişi almaktadır. Minaresinin yapıcısı Mehmet Ali Yapanlar’dır