Tanıma : Gövde dik ve sert olup , boyu 60 cm civarında ; yaprakları ise eliptik ve üzeri tüylüdür ;menekşe renkli çiçekleri vardır
Erkennungsmerkmale: Stamm gerade und haarig , bis 60 cm hoch ; ovale und haarige blaetter ; violett farbige Blüten

Yer / Bölge : Tarla ve kurak yerlerde , 2500 m rakıma kadar rastlanır
Ort / Heim : zu finden an den trockenen Ackerranden bis zu 2500 m Höhe

Çiçek Açma : Mart – Haziran
Blütezeit : Maerz bis Juni

Faydaları : Şifalı bir bitki olarak bilinir ; kimyasal yabani ot ilaçlarıyla mevcudu bir hayli gerilemiştir
Verwendung / Heilanzeigen : alte eine Heilpflanze ,die durch die chemische Unkrautbekaempung sehr zurückgedraengt worden ist