Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Paulus'un Rumkale'de yaşadığı ve İncil'in önemli ... Rumkale'de, Ermeniler açısından kutsal sayılan Aziz Nerses Kilisesi, ...

GazeteA24, hem okumak hem izlemek için


Kaynak...