zeugmaya gösterddiği ilgiden dolayı zamana tesekkürler


iNSANLAR iKiYE AYRILIR
NiZiPLiLER VE DiGERLERi